BUSINESS COACHING

A vezető egyénisége kihat a szervezetete eredményességére!

Business coaching, üzleti coaching

Mit jelent a személyre szabott vezető fejlesztés? Miben segít egy coach?

Az üzleti élet kihívásokkal teli útján a legjobb képességű vezetőnek is szüksége lehet időnként coach, vagy másként  mondva, üzleti edző segítségre. A folyamatosan változó külső, és az új motivációként ható belső elvárások a siker és a fejlődés érzése mellett, állandósult stressz formájában is kísérik az irányítói munkát. A gazdasági eredményekért és a beosztott munkatársakért vállalt felelősség, a munkakörből adódó pszichikai kihívások  álmatlan éjszakákat is okozhatnak. Elkerülhetőek ezek a vezetői pozícióval járó, kellemetlen mellékhatások?

Az üzleti coaching üléseken, a személyre szabott vezető fejlesztés során ügyfeleim megtanulhatják a jelenlegi teljesítményük többszörösét nyújtani úgy, hogy közben a munka és a pihenés egyensúlyára is megoldást találnak. Ezzel nem csak önmaguk életét tehetik könnyebbé, hanem jobb vezetővé válva, a beosztottjaik is élvezhetik ezt a változást. A kiégés ( burn-out ) és a betegségbe menekülés helyett megőrzik fizikai és mentális egészségüket, friss gondolatok, új megoldások kerülnek előtérbe. Eredményesebb, lendületesebb és hatékonyabb lesz az irányításuk alatt lévő szervezet, kollektíva.

A vezetői képesség egyéni fejlesztése coaching szemlélettel. A business coaching fő irányai.

A vezetői támogatás két fő irányát az executive coaching (felsővezetők támogatása) és a business coaching (vezetők, menedzserek támogatása, fejlesztése) jelenti. Az elsőnél főleg a felső vezetők, menedzserek, és a már régóta vezetői pozíciót betöltő munkatársak támogatása, irányítói tevékenységük kiteljesítése a cél. Sokszor felmerül a megújulás igénye, a kreatív vezetési feladatok napi rutinná válásakor új motivációk keresése, a personal brand erősítése, burn-out (kiégés) kezelése. Ezekben tudok hatékonyan segíteni business coaching módszerekkel.

A másik csoportot a középvezetők, illetve a nemrég kinevezett, vezető beosztásba került kollégák alkotják. Náluk fontos a vezetői képességek, készségek fejlesztése, a karrier útján való előrehaladás, valamint a vezetői szerepben való növekedés. Hasznosak és tanulhatóak például az asszertív kommunikáció, a time menedzsment, a tárgyilagos megfigyelés, az előrevivő kockázatvállalás, a delegálás személyre szabott módszereinek kialakítása, és bevezetése a mindennapi rutinba. Jelentkezhet a kompetencia hiányának érzése, a belső bizonytalanság felbukkanása, vezetői önelfogadással kapcsolatos nehézségek, vezetői működésének megismerése, a saját vezetői út megtalálásának igénye. Ezek mind természetes folyamatok a vezetővé válás során, és coach-ként sok jó megoldás felismerését tudom garantálni a belső erőforrások megismerésével, aktivizálásával.

Business coaching, üzleti coaching. Személyre szabott egyéni vezető fejlesztés az eredményesebb működésért

„Ha azt akarjuk, hogy kövessenek, nekünk kell elől menni.” (Jim Dornan)

A business coaching témája, célja lehet például:

 • munka és magánélet összehangolása, egyensúly, jövőkép
 • kiégés, fásultság, motiválatlanság (nincs kihívás) és stressz kezelése
 • érzelmileg kibillentő helyzetekben rugalmasan ellenálló vezető
 • érzelmileg tudatos vezető, a vezető érzelmeinek kezelése, előrevivő kifejezése
 • egészséges maximalizmus, elismerés, dicséret kifejezése, motiválás
 • jobb önismeret -> jobb ember -> jobb vezető -> eredményesebb cég
 • eredményes kommunikáció, elvárások, feladatok pontos megfogalmazása
 • vezetői készségek fejlesztése – delegálás, időgazdálkodás, konfliktuskezelés
 • személyes karrier – tudatosság növelése, személyiség-fejlődés elősegítése
 • hatalmi viszonyok kezelése, döntések meghozatala, együttműködés
 • problémás kolléga kezelése

Mi a coaching? mit csinál egy coach?

Röviden, a coach [ kócs ] edzőt jelent. Az angolszász országokból, a sportból került át az üzleti életbe. A business coach-nak megfelelő magyar elnevezés az üzleti edző lehetne, de talán a sporttól való megkülönböztetés miatt inkább a coach kifejezés terjedt el a magyar nyelvben is. Azért találó a név, mert az edzőnek (a coach-nak) sem szükséges a versenyző  (esetünkben a vezető) képességeivel rendelkeznie, elég ha tapasztalt fejlesztő szakemberként rálát azokra. Külső, a szűkebb üzleti környezettől független megfigyelőként hatékonyan tudja segíteni az önismereti munkát, motivál a már meglévő, de még fejleszthető vezetői tulajdonságok, kompetenciák még jobb kiaknázására. Kimondatja, meghallgatja ügyfelének ötleteit, elképzeléseit, ezzel is bátorítva egyéni vezetési stílusának kialakítására és a legmegfelelőbb gazdasági, illetve humán megoldások megvalósítására. Tükröt tart a kliens jelenlegi gondolkodásának, segít a jövőbelit építeni. Tehát a jó vezető még jobbá válik a segítségével.

Eredményorientált, egyéni vezetőfejlesztés

A business vagy üzleti coaching [ kócsing ] tehát egy eredményorientált, személyre szabott, elsősorban vezetők egyéni fejlesztéséért végzett tevékenység. Leggyakrabban egy cél elérésére vagy egy probléma megoldása érdekében végezzük. Első esetben fókuszt adunk és tartunk a célon, a másodiknál a coaching eszköztár hatékony és bevált módszereit alkalmazzuk. Coaching folyamatnak hívjuk a coaching találkozások sorozatát (4-12 alkalom). A coaching folyamat során a coach elvárás- és ítélkezés mentesen, bizalmi légkörben figyel az ügyfélre, kérdésekkel, mentális technikákkal támogatja, hogy elérje a megoldást abban, amihez a segítséget kérte. A coach egyenrangú partnere a hozzáforduló ügyfélnek / kliensnek / coachee-nak [ kócsi ]. (mindhárom kifejezés használatos), mivel közösen dolgoznak az ügyfél céljának elérése érdekében.

Milyen coaching technikákkal segít egy vezetőnek a coach?

„Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem inkább értékes.” (Einstein)

Érdemes még tudni, hogy a coaching nem terápia, nem képzés és nem tanácsadás. (a köztudatban néha ezekkel keveredik)

 

 • A terápia elsősorban a gyógyítással foglalkozik, a problémák gyökerét sokszor a múltban keresi, és akár évekig eltarthat. Coaching-ban a kliens nem gyógyításra szorul, hanem a meglévő képességeinek jobb kihasználása a cél.
 • A képzés vagy tréning során a tréner egy már kipróbált, bevált módszertant ad át, meghatározott probléma csoport kezelésére. Tehát a tréner adja a megoldási javaslatot az adott problémára. Coach-ként én nem javaslok megoldást, hanem segítek abban, hogy azt a kliens saját lehetőségeiből, önállóan válassza ki.
 • A tanácsadást elsősorban üzleti környezetben, szakirányultan alkalmazzák. Az általam végzett coaching nem tanácsadás, hanem a megoldást segítő hangos gondolkodás egy bizonyítottan hatásos formája.

REZILIENCIA COACHING PROGRAM

t

Túl sok a változás a munkahelyén?

t

Stresszes a munkája és ez nagyon megterhelő Önnek?

t

Rengeteg kihívás éri nap, mint nap?

t

Szeretne rugalmasabbá válni?

A Félelemmentes vezetés, reziliencia fejlesztő coaching-ban találunk válaszokat ezekre a helyzetekre.

Hogyan segít a rugalmas ellenállóképességének (rezilienciájának) fejlesztésében ez a program?

 • Megismeri, jelenleg milyen mértékű az ellenálló képessége, hol vannak a gyenge pontjai.
 • Ezek alapján alakítjuk ki közösen az Önre szabott egyedi fejlesztési programot.
 • Megtanulja az önre nehezedő pszichés nyomásokat elviselni, a stresszt kiváltó tényezőket felismerni és az önnek legmegfelelőbb módon kezelni, ezáltal megelőzheti a burn-out szindrómákat is.
 • Megtanulja felismerni az érzelmek üzeneteit, és a negatív érzelmek kezelését, hogy érzelmileg tudatos vezetővé váljon.
 • Szükség esetén személyre szabott megoldásokat találunk a munka és a magánélet összehangolásához.
 • A coaching során biztonságos környezetben tudja begyakorolni az ön számára legmegfelelőbb megoldásokat, új viselkedési módokat, pl. azt asszertív kommunikációs technikát.
 • Az önismeret révén sikeresebb, elfogadottabb vezetővé és jobb emberré válhat. Ezáltal harmonikusabb életet élhet.
 • A program során megtanulja kezelni a belső konfliktusait és érzelmeit.
 • Így az együttműködésünk végére:
  • sokkal rugalmasabbá válik,
  • kevésbé lesz kibillenthető az egyensúlyából,
  • a változásokat könnyebben éli meg,
  • csökkennek a félelmei,
  • egyénre szabott stresszkezelési módszereket, eszközöket kap,
  • érzelmileg stabilabbá válik,
  • növeljük az énerejét,
  • hatékonyabb lesz az önképviseletben,
  • megtalálja az egyensúlyt a mindennapokban.

A rezilienciát növeli a relaxáció és a meditáció gyakorlása. Ha szeretné ezeket elsajátítani, keresse fel: https://www.e-trening.hu/

 

VEZETŐI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE COACHING

t

Munkája elismeréseként előléptették, de még sosem volt vezető?

t

Nehézséget okoz a volt kollégáival elfogadtatnia magát vezetőként?

t

Túl sok a stressz, és szeretne megfelelni a kihívásoknak?

t

Az új feladatkör más, speciálisabb készségeket és nagyobb lélekjelenlétet kíván?

A vezetői coaching-ban találunk válaszokat ezekre a helyzetekre.

Hogyan segít a vezetői kompetencia fejlesztő coaching jobb vezetővé válni?

 • Aktuális céljára vagy problémájára keresünk személyiségéhez illeszkedő megoldásokat.
 • Céltudatossága tovább erősödik, ezáltal magabiztossá válik.
 • Hatékonyan fejlesztjük és gyakoroljuk a legfontosabb vezetői kompetenciákat, igény esetén – mindazt, ami a sikeres vezetőket jellemzi (például delegálás, motiválás, időgazdálkodás, döntéshozatal, stratégia- és jövőkép alkotás).
 • Ha kéri, pszichológiai és szociológiai ismereteket adok át, melyek segítik a csapatával való produktív kapcsolat kialakítását, az eredményesebb, hatékonyabb működés elérése érdekében.
 • Támogatást nyújtok a változás-menedzsmenthez. A vezetők egyik kiemelkedő feladata a mindennapos változásoknak megfelelő működés – közösen megtaláljuk az Ön egyéniségére  szabott megoldásokat.
 • A vezetői coaching során segítek – amennyiben ez a célja – a személyes imázs és szakmai kapcsolatok felépítésében.
 • Friss kinevezés esetén segítek növelni a vezetői önbizalmát, a csapata általi elfogadottságát, hogy mielőbb hatékony vezetővé tudjon válni.

Hogyan zajlik egy coaching folyamat?

A coaching folyamat az ún. nulladik találkozóval indul. Ennek keretében ismerkedünk meg egymással. A kölcsönös bemutatkozás után beszélgetünk arról, munkája, élete mely területén szeretne fejlődni, előrelépni. Miben érzi úgy, hogy támogatásra van szüksége: egyéni képességfejlesztésre, vagy valamilyen problémát akar megoldani, vagy egy célt elérni. Ennek ismeretében tudjuk meghatározni a fejlesztés fő irányvonalát.

A találkozó végén mindketten eldöntjük, akarunk-e egymással dolgozni.

Amennyiben ön beosztott vezető, és a vezetője küldte coachingra, akkor a fenti alkalmon kívül lesz még egy ülés, ahol mind a vezetője – esetlegesen HR-ese is jelen lesz úgy, hogy ön is és én is ott leszünk. Ekkor tisztázzuk, a vezetője milyen változást vár el a coaching folyamat eredményeként öntől.

Amennyiben úgy döntünk ezek után, hogy szeretnénk együtt dolgozni, akkor megállapodunk a coaching ülések szükséges számában, és elkezdjük a közös munkát. A további találkozókat előre egyeztetetten tartjuk, heti rendszerességgel, alkalmanként 60-90 perces időtartamban. Annyi alkalommal, amiben megállapodtunk.

A találkozásaink végén egy záró alkalommal összegezzük az együttműködésünk tapasztalatait.

Amennyiben önt a vezetője küldte coachingra, akkor ahogy az elején, úgy a végén is lesz egy ún. háromszög beszélgetés, ahol minden érintett ott lesz (ön, a vezetője, esetlegesen HR-ese és én), ahol ön beszámol a coaching tapasztalatairól, és ahol a vezetője is vissza tud jelezni önnek, milyen változásokat tapasztalt a coaching folyamat során.

További kérdése van? Keressen bizalommal!

Személyre szabott, eredményorientált vezető fejlesztés

„Lehetetlen úgy fejlődni belső világodban, hogy ne kövesse ennek megfelelő fejlődés a külső világban.” (Sharma)

A vezető egyéni fejlesztése coaching módszerekkel, cégspecifikusan

Minden esetben külön figyelmet fordítok a cég és a vezető érdekeinek összeegyeztetésére ez előzetes beszélgetés keretében.

A hatékonyság jegyében szakmától, munkakörtől és személyes igényektől függően alakítom módszereimet, hogy azok valóban kielégítő eredményeket hozzanak – Önnek és cégének egyaránt.

Munkám alapja a szakmai ismereteken és tapasztalatokon kívül a korrekt hozzáállás és természetesen a titoktartás is.

Legyen vendégem egy ingyenes nulladik találkozóra, beszélgetésre!

Hírlevél

Adatkezelés, ÁSZF

Ajánlások

Telefon: +36-30/931-51-53  E-mail: andrea@cegtrend.hu  Kontakt: Balassa Andrea, Budapest

Figyelem! Ha böngészőjében engedélyezte, akkor oldalaim sütiket használnak a felhasználói élmény növeléséhez.

Copyright © 2017-2023 CégTrend | Balassa Andrea