BUSINESS COACHING

Érje el kitűzött céljait vállalkozásában!

Business coaching, üzleti coaching

Mit jelent a személyre szabott vezető fejlesztés? Miben segít egy coach?

Az üzleti élet kihívásokkal teli útján a legjobb képességű vezetőnek is szüksége lehet időnként coach, vagy másként  mondva, üzleti edző segítségre. A folyamatosan változó külső, és az új motivációként ható belső elvárások a siker és a fejlődés érzése mellett, állandósult stressz formájában is kísérik az irányítói munkát. A gazdasági eredményekért és a beosztott munkatársakért vállalt felelősség, a munkakörből adódó pszichikai kihívások  álmatlan éjszakákat is okozhatnak. Elkerülhetőek ezek a vezetői pozícióval járó, kellemetlen mellékhatások?

Az üzleti coaching üléseken, a személyre szabott vezető fejlesztés során ügyfeleim megtanulhatják a jelenlegi teljesítményük többszörösét nyújtani úgy, hogy közben a munka és a pihenés egyensúlyára is megoldást találnak. Ezzel nem csak önmaguk életét tehetik könnyebbé, hanem jobb vezetővé válva, a beosztottjaik is élvezhetik ezt a változást. A kiégés ( burn-out ) és a betegségbe menekülés helyett megőrzik fizikai és mentális egészségüket, friss gondolatok, új megoldások kerülnek előtérbe. Eredményesebb, lendületesebb és hatékonyabb lesz az irányításuk alatt lévő szervezet, kollektíva.

A vezetői képesség egyéni fejlesztése coaching szemlélettel. A business coaching fő irányai.

A vezetői támogatás két fő irányát az executive coaching ( menedzser támogatás ) és a készségfejlesztő vezetői coaching ( skill coaching ) jelenti. Az elsőnél főleg a felső vezetők, menedzserek, és a már régóta vezetői pozíciót betöltő munkatársak támogatása, irányítói tevékenységük kiteljesítése a cél. Sokszor felmerül a megújulás igénye, a kreatív vezetési feladatok napi rutinná válásakor új motivációk keresése, a personal brand erősítése. Ezekben tudok hatékonyan segíteni business coaching módszerekkel.

A másik csoportot a középvezetők, illetve a nemrég kinevezett, vezető beosztásba került kollégák alkotják. Náluk fontos a vezetői képességek, készségek fejlesztése, a karrier útján való előrehaladás. Hasznosak és tanulhatóak az asszertív kommunikáció, a time menedzsment, a tárgyilagos megfigyelés, az előrevivő kockázatvállalás módszerei. Jelentkezhet a nem megfelelő kompetencia ( alkalmatlanság, imposztor szindróma ) érzése, a belső bizonytalanság felbukkanása, a saját vezetői út megtalálásának igénye. Ezek mind természetes folyamatok a vezetővé válás során, és coach-ként sok jó megoldás felismerését tudom garantálni a belső erőforrások tudatosításával.

Business coaching, üzleti coaching. Személyre szabott egyéni vezető fejlesztés az eredményesebb működésért

„Ha azt akarjuk, hogy kövessenek, nekünk kell elől menni.” (Jim Dornan)

A business coaching témája, célja lehet például:

 • vezetői készségek fejlesztése – delegálás, időgazdálkodás, konfliktuskezelés
 • személyes karrier – tudatosság növelése, személyiség-fejlődés elősegítése
 • munka és magánélet összehangolása, egyensúly, jövőkép
 • kiégés, fásultság, motiválatlanság (nincs kihívás) és stressz kezelése
 • egészséges maximalizmus, elismerés, dicséret kifejezése, motiválás
 • jobb önismeret -> jobb ember -> jobb vezető -> eredményesebb cég
 • eredményes kommunikáció, elvárások, feladatok pontos megfogalmazása
 • hatalmi viszonyok kezelése, döntések meghozatala, együttműködés
 • problémás kolléga, egyenlőtlen munka elosztás és számonkérés kérdései
 • választás a lehetséges megoldások közül, elköteleződés a cél mellett

Mi a coaching? mit csinál egy coach?

Röviden, a coach [ kócs ] edzőt jelent. Az angolszász országokból, a sportból került át az üzleti életbe. A business coach-nak megfelelő magyar elnevezés az üzleti edző lehetne, de talán a sporttól való megkülönböztetés miatt inkább a coach kifejezés terjedt el a magyar nyelvben is. Azért találó a név, mert az edzőnek (a coach-nak) sem szükséges a versenyző  (esetünkben a vezető) képességeivel rendelkeznie, elég ha tapasztalt fejlesztő szakemberként rálát azokra. Külső, a szűkebb üzleti környezettől független megfigyelőként hatékonyan tudja segíteni az önismereti munkát, motivál a már meglévő, de még fejleszthető vezetői tulajdonságok, kompetenciák még jobb kiaknázására. Kimondatja, meghallgatja ügyfelének ötleteit, elképzeléseit, ezzel is bátorítva egyéni vezetési stílusának kialakítására és a legmegfelelőbb gazdasági, illetve humán megoldások megvalósítására. Tükröt tart a kliens jelenlegi gondolkodásának, segít a jövőbelit építeni. Tehát a jó vezető még jobbá válik a segítségével.

Eredményorientált, egyéni vezetőfejlesztés

A business vagy üzleti coaching [ kócsing ] tehát egy eredményorientált, személyre szabott, elsősorban vezetők egyéni fejlesztéséért végzett tevékenység. Leggyakrabban egy cél elérésére vagy egy probléma megoldása érdekében végezzük. Első esetben fókuszt adunk és tartunk a célon, a másodiknál a coaching eszköztár hatékony és bevált módszereit alkalmazzuk. Coaching folyamatnak hívjuk a coaching találkozások sorozatát (4-12 alkalom). A coaching folyamat során a coach elvárás- és ítélkezés mentesen, bizalmi légkörben figyel az ügyfélre, kérdésekkel, mentális technikákkal támogatja, hogy elérje a megoldást abban, amihez a segítséget kérte. A coach egyenrangú partnere a hozzáforduló ügyfélnek / kliensnek / coachee-nak [ kócsi ]. (mindhárom kifejezés használatos), mivel közösen dolgoznak az ügyfél céljának elérése érdekében.

Milyen coaching technikákkal segít egy vezetőnek a coach?

„Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem inkább értékes.” (Einstein)

Érdemes még tudni, hogy a coaching nem terápia, nem képzés és nem tanácsadás. (a köztudatban néha ezekkel keveredik)

 

 • A terápia elsősorban a gyógyítással foglalkozik, a problémák gyökerét sokszor a múltban keresi, és akár évekig eltarthat. Coaching-ban a kliens nem gyógyításra szorul, hanem a meglévő képességeinek jobb kihasználása a cél.
 • A képzés vagy tréning során a tréner egy már kipróbált, bevált módszertant ad át, meghatározott probléma csoport kezelésére. Tehát a tréner adja a megoldási javaslatot az adott problémára. Coach-ként én nem javaslok megoldást, hanem segítek abban, hogy azt a kliens saját lehetőségeiből, önállóan válassza ki.
 • A tanácsadást elsősorban üzleti környezetben, szakirányultan alkalmazzák. Az általam végzett coaching nem tanácsadás, hanem a megoldást segítő hangos gondolkodás egy bizonyítottan hatásos formája.

EXECUTIVE COACHING, MENEDZSER TÁMOGATÁS

t

Magas pozíciót tölt be, és úgy érzi, szüksége van a támogatásra?

t

Tovább épitené karrierjét, de nem tudja, milyen irányba induljon?

t

Nincs kihez fordulnia a problémáival, aggályaival?

t

Szeretne még jobb emberré és vezetővé válni?

Hogyan tudok segíteni ebben az Executive Coaching során?

 • Megszűnik a felsővezetői pozícióval járó magányosság érzet – a coach-al azokról a problémákról is beszélhet, melyeket másokkal nem tud vagy nem akar megosztani.
 • Felismertetem vezetői erősségeit és fejlesztendő képességeit, ezáltal hozzásegítem szakmai előrelépéséhez, karrierjéhez
 • Segítek a pszichés nyomások elviselésében, megtanítom a stressz felismerésére és  kezelésére, ezáltal megelőzheti a burn-out szindrómákat is.
 • Szükség esetén megoldásokat találunk a munka és a magánélet összehangolásához.
 • Lehetőség van egyéni problémájára szabva megtalálni, és a coaching alatti biztonságos környezetben begyakorolni az ön számára legmegfelelőbb megoldást, asszertív kommunikációs technikát
 • Az önismeret révén sikeresebb, elfogadottabb vezetővé és jobb emberré válhat

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ VEZETŐI COACHING

t

Munkája elismeréseként előléptették, de még sosem volt vezető?

t

Nehézséget okoz a volt kollégáival elfogadtatnia magát vezetőként?

t

Túl sok a stressz, és szeretne megfelelni a kihívásoknak?

t

Az új feladatkör más, speciálisabb készségeket és nagyobb lélekjelenlétet kíván?

A vezetői coaching-ban találunk válaszokat ezekre a helyzetekre.

Hogyan segítek jó vezetővé válni?

 • Aktuális céljára vagy problémájára keresünk személyiségéhez illeszkedő megoldásokat.
 • Megerősítem céltudatosságát, ezáltal magabiztossá válik.
 • Hatékonyan fejlesztjük és gyakoroljuk a legfontosabb vezetői kompetenciákat – mindazt, ami a sikeres vezetőket jellemzi (például delegálás, motiválás, időgazdálkodás, döntéshozatal, stratégia- és jövőkép alkotás).
 • Pszichológiai és szociológiai ismereteket adok át, melyek segítik a csapatával való produktív kapcsolat kialakítását, az eredményesebb, hatékonyabb működés elérése érdekében.
 • Támogatást nyújtok a változás-menedzsmenthez. A vezetők egyik kiemelkedő feladata a mindennapos változásoknak megfelelő működés – megtaláljuk az Ön egyéniségére  szabott megoldásokat.
 • A vezetői coaching során segítek a személyes imázs és szakmai kapcsolatok felépítésében.
 • Felkészítem rá, hogy már a friss kinevezés első pár hónapjában is meg tudjon felelni az elvárásoknak.

Hogyan zajlik egy coaching folyamat?

A coaching folyamat az ún. nulladik találkozóval indul. Ennek keretében ismerkedünk meg egymással. A kölcsönös bemutatkozás után beszélgetünk arról, munkája mely területén szeretne fejlődni, előrelépni. Miben érzi úgy, hogy támogatásra van szüksége. Ennek ismeretében tudjuk meghatározni a fejlesztés fő irányvonalát, és ahhoz tudok coaching módszert ajánlani.

A találkozó végén mindketten eldönthetjük, akarunk-e egymással dolgozni.

Ha igen, akkor megállapodunk a coaching ülések szükséges számában, és elkezdjük a közös munkát. A további találkozókat előre egyeztetetten tartjuk, heti rendszerességgel, alkalmanként 60-90 perces időtartamban. Annyi alkalommal, amiben megállapodtunk.

További kérdése van? Keressen bizalommal!

Személyre szabott, eredményorientált vezető fejlesztés

„Lehetetlen úgy fejlődni belső világodban, hogy ne kövesse ennek megfelelő fejlődés a külső világban.” (Sharma)

A vezető egyéni fejlesztése coaching módszerekkel, cégspecifikusan

Minden esetben külön figyelmet fordítok a cég és a vezető érdekeinek összeegyeztetésére ez előzetes beszélgetés keretében.

A hatékonyság jegyében szakmától, munkakörtől és személyes igényektől függően alakítom módszereimet, hogy azok valóban kielégítő eredményeket hozzanak – Önnek és cégének egyaránt.

Munkám alapja a szakmai ismereteken és tapasztalatokon kívül a korrekt hozzáállás és természetesen a titoktartás is.

Legyen vendégem egy ingyenes nulladik találkozóra, beszélgetésre!

Hírlevél

Adatkezelés, ÁSZF

Ajánlások

Telefon: +36-30/931-51-53  E-mail: andrea@cegtrend.hu  Kontakt: Balassa Andrea, Budapest

Figyelem! Ha böngészőjében engedélyezte, akkor oldalaim sütiket használnak a felhasználói élmény növeléséhez.

Copyright © 2017-2020 CégTrend | Balassa Andrea