vallalkozasfejlesztesPROJEKTMENEDZSMENT

Tervből valóság!

PROJEKTMENEDZSMENT

Termelő, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások fejlesztése, fejlesztési tanácsadás. Hatékonyság, profit és eredményesség növelés. Cégfejlesztés, üzletfejlesztés.

Hitem szerint a munkahely az önmegvalósítás egyik fontos helyszíne. Ha az ott töltött időt hasznosnak tartjuk, és szívesen veszünk részt a munkában, akkor az jótékony hatással van mind a saját életünk minőségére, mind a cégünk közérzetére, eredményességére. A szervezetfejlesztés a vállalkozás oldaláról biztosítja a hatékony működést, melyhez alapvető fontosságú a jól szervezettség, a rugalmas reagálás, a tiszta és egyértelmű kommunikáció.

Üzletfejlesztési tanácsadóként segítek vállalatának, cégének abban, hogy a munkafolyamatok hatékonyabbak legyenek, a kommunikáció minden irányban elérje célját. Ha a profit növeléséhez változásra, változtatásra van szükség, vállalom az átalakítás megtervezését, menedzselését. Célom, hogy az árbevétel növelés mellett a beosztott munkatársak és a vezetők is szeressenek a munkahelyükön dolgozni. Ez kiemelten fontos az Y és Z generációs dolgozók megtartása szempontjából, de az idősebb szakemberek lojalitását és munkakedvét is jótékonyan befolyásolja.

Szervezet fejlesztése, üzletfejlesztési tanácsadás, változások bevezetése.

A szervezetfejlesztés során támogatom a cégek vezetőit, hogy vállalkozásukban elérjék a kitűzött célokat, a vállalkozás piaci pozícióját, profitabilitását tovább javítsák. Segítek a céges kultúra kialakításában, fejlesztésében. Sok tapasztalatom van működési folyamatok elemzésében, javításában, kritikus döntési pontok meghatározásában. Gyakorlati tanácsokkal és ötletekkel tudok részt venni a szervezési feladatok megoldásában, döntések-hatáskörök optimalizálásában. A munkahelyi kommunikációs problémák megoldása sokszor könnyebb egy független tanácsadó segítségével, aki összehangolja a vállalkozás és az ott munkát végzők érdekeit, elvárásait. A vállalkozásfejlesztési tanácsadás hatékony konfliktuskezelési módszerként is működik, segítve a szükséges változások elérését.

Kutatások, tapasztalatok bizonyítják, hogy a dolgozók elégedettsége az eredményesség növelésének fontos eleme. A modern cégfejlesztő módszerek már alkalmazzák a munkahelyi viselkedés- és motivációkutatás legújabb tapasztalatait. A megfelelő szemléletmód és gondolkodás fontos részét képezi a szervezeti kultúrának és a munkához való viszonynak, ezáltal a cég külső és belső sikerének is.

A tanácsadás segít új célkitűzés és a megvalósítás során, stagnálás, vagy éppen hirtelen növekedés kezelése esetén is. A cégfejlesztés folyamatába az eddig csak ötletszinten felmerült újítások is beilleszthetőek, illetve a már elavult, működést és termelést gátló elemek átgondoltan, a legkisebb megrázkódtatást okozva kivezethetők.

A szervezetfejlesztő és üzletfejlesztő cégek, illetve tanácsadók között én is a rendszerszemléletű gondolkodás híve vagyok. A vállalkozás fejlesztése során a teljesítmény javítása akkor tartós és sikeres, ha mind a technikai lehetőségekre, mind az emberi szükségletekre odafigyelünk. Az erőforrások összehangolása és a működési folyamatok optimális felépítése a piaci siker és a stabil cég egyik alapja.

Hasznosítsa ön is segítségemmel a vállalkozásfejlesztés bevált  és eredményes eszközeit, módszereit.

Szervezet átalakítás a megrendelő igénye szerint, tanácsadás

„Válassz olyan munkát, amit szeretsz, és egy napot sem kell dolgoznod az életedben.” (Konfucius)

Vállalkozásfejlesztési módszerek, kulcsaim az eredményesebben működő vállalkozásához:

 • működési folyamatok optimalizálása
 • feladat és hatáskörök tisztázása, rendezése
 • kommunikáció javítása az egységek között
 • stratégiaalkotás és a megvalósítás lépései
 • változásmenedzsment, konfliktuskezelés
 • vezetői feladatok meghatározása, pontosítása
 • a vállalkozásfejlesztés új eszközeinek használata
 • projekt csapatok felépítése, harmonikus működtetése

Néhány téma legutóbbi munkáimból:

 • második műszak bevezetése, az ehhez kapcsolódó átszervezések
 • dokumentált „kommunikációs híd” kiépítése a középvezetők között
 • hatáskörök tisztázása helyettesítés esetén
 • értékesítési lánc gyorsítása új raktározási ötletekkel

PROJEKT CSAPATOK SZERVEZése

Csapattagok kiválasztása, a cél kijelölése.

A civil szervezetek sokszor jó szándékú emberek összefogásával kezdik el működésüket. Létrehozóik ritkán gondolnak arra, ez is egy munkahelyi szervezet, aminek a hatékony és eredményes működése szükséges ahhoz, hogy hosszú távon tudjanak segíteni azon a területen, amit választottak. Az újonnan alakult nonprofit vagy civil szervezet indulásakor is ajánlott egy tudatosan átgondolt, átlátható és rugalmas működési modell kialakítása. A célravezető megoldások, lehetőségek ismeretének átadása, megtanítása a célom.

Hitem szerint a civil szervezet is munkahely, ami a munkatársaknak az önmegvalósítás helyszíne is. Talán furcsán hangzik, de egy nonprofit szervezetnél is fontos a hatékonyság, eredményesség, a változásra és kihívásokra rugalmasan reagáló hozzáállás. Ezek elérésében alapvető a dolgozók, segítő önkéntesek jó közérzete és egymást támogató csapatmunkája.

Abban segítek a szervezetének, hogy a munkafolyamatok jól meghatározottak legyenek, a szervezeti egységek közötti kommunikáció minden érintett számára megfelelően valósuljon meg. A civil szervezet vezetőjét támogatom, hogy irányításával:

 • szervezete a kitűzött célokat optimális munkával elérje
 • a működés pénzügyileg fenntartható és eredményes legyen
 • szervezetük, társulásuk erősödjön, növekedjen
 • változás, változtatás esetén rugalmas megoldás szülessen

A szervezetfejlesztés igény szerint választható lépései:

Elsőként egy szervezeti diagnózis, átvilágítás készítése a legcélszerűbb. Ezt a szervezet vezetőjével és közvetlen segítőivel konzultálva tudjuk elvégezni. Ebben szerepel a jelenlegi helyzet elemzése, a szervezet céljának és feladatainak tisztázása, a problémák, kihívások azonosítása. A változások irányának kijelölésében fontos lehet a kliensek és az önkéntes segítők véleményének, visszajelzéseinek összegyűjtése és figyelembe vétele is.

Külső fejlesztő szakemberként előnyös, hogy függetlenként, sok elvégzett hasonló feladat tapasztalatával tudom értékelni az elemzéseket, és meglátni a fejlesztési lehetőségeket. Segítek a beavatkozási pontok meghatározásában és a megoldási eszközök, módszerek megtalálásában. A működés szűk keresztmetszeteinek feloldása és a munkafolyamatok tudatosabb kialakítása mindig új lendületet, és elégedettebb munkatársakat hoz magával.

Az átalakítási, módosítási terv elkészítésekor törekszem az érdekek egyeztetésére, a legoptimálisabban megvalósítható megoldás ajánlására. Figyelek a szükséges ráfordítások (idő, pénz, külső munkatárs) reális és takarékos tervezésére. Segítek a munkatársak tájékoztatásában, a munkájukat érintő változások megértésében, elfogadásában.

A megvalósítás folyamatában is részt tudok venni, akár egyéni, akár csoportos egyeztetésekkel, tanácsadással. Fontos az elvárt eredmények, változások értékelése, ebben is partner vagyok.

Működésem alapja a megbízhatóság, korrekt hozzáállás és a teljes titoktartás.

 

Szervezet fejlesztése a hatékony és fenntarthazó működésért

„A flow élményt az emberek sokkal inkább a munkában tudják megélni, mint szabadidejükben.” (Csíkszentmihályi)

Az általam használt szervezetfejlesztési módszerek, a hatékonyabb civil szervezet létrehozásához:

 • működési struktúra vizsgálata, szervezeti átvilágítás
 • fejlesztési, átalakítási terv készítése, a lépések kidolgozása
 • a változtatások végrehajtása, felügyelete, segítése
 • eredmények, változások értékelése, nyomon követése
Cég átszervezés, eredményesség növelés a megrendelő igénye szerint

Forduljon hozzám bizalommal, ha

 • vezetőként új célokat kíván kitűzni, megvalósítani
 • cége vagy civil szervezete legfeljebb 100 fős
 • vállalkozásalapítás előtt áll, vagy kezdő vállalkozó
 • tenni akar az eredményesség növelésért, a piacon maradásért
 • megy-megy a cég, de érzi, lehetne ezt jobban is csinálni
 • átszervezést szeretne, csak még nem látja, hogyan kezdje el
 • a működési folyamatok nem átláthatóak, vagy akadoznak
 • sokat segítene egy tapasztalt, független tanácsadó véleménye
Vállalkozás átalakítás, változás menedzsment, konfliktuskezelés

Nagy gyakorlattal rendelkezem a következőkben:

 • rendszerszemléletű gondolkodás
 • működési folyamatok feltérképezése
 • kritikus pontok meghatározása
 • tudatos tervezés
 • problémás helyzetek megoldása
 • új folyamatok, szervezeti egységek kialakítása
 • változásmenedzsment, eredményes megvalósítás

Leggyakrabban Budapesten és Pest megyében vállalok megbízásokat, de Skype vagy telefon segítségével távolabbi településeken lévő cégekkel, szervezetekkel is tudtunk már eredményes és hasznos együttműködést folytatni. Ha úgy érzi, üzletének vagy civil szervezetének egy tapasztalt és korrekt tanácsadóra van szüksége, akkor a fizikai távolság nem jelent akadályt.

Munkám alapja a magas szakértelem, bizalom és titoktartás.

Hírlevél

Adatkezelés, ÁSZF

Ajánlások

Telefon: +36-30/931-51-53  E-mail: andrea@cegtrend.hu  Kontakt: Balassa Andrea, Budapest

Figyelem! Ha böngészőjében engedélyezte, akkor oldalaim sütiket használnak a felhasználói élmény növeléséhez.

Copyright © 2017-2023 CégTrend | Balassa Andrea