ÁSZF, ADATKEZELÉS

Általános szerződési feltételek, adatkezelés

CégTrend általános szerződési feltételek

A szerződő adatai:

 • Név: Balassa Andrea a CégTrend iroda képviselője
 • E-mail cím: andrea@cegtrend.hu
 • Telefonszám: +36/30 931 5153
 • Cím: Budapest

A szerződés megkötése:

Az előzetes megbeszélés és az árajánlat elfogadása után, írásban.

Elállási jogok:

Az előzetes egyeztetés után bármelyik fél elállhat a szerződés megkötésétől.

CégTrend adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés törvényi háttere:

 • Az Európai Parlament (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet: „GDPR”)
 • a 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a 2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • a 2001 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Az adatkezelő, adatvédelmi felelős, honlap üzemeltető adatai:

 • Név: Balassa Andrea a CégTrend iroda képviselője
 • E-mail cím: andrea@cegtrend.hu
 • Telefonszám: +36/30 931 5153
 • Cím: Budapest

A tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Webhosticon Kft.
 • Cím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
 • Web: webhosticon.hu

A kezelt adatok köre:

Az érintettek önkéntes adatszolgáltatása, hozzájárulása alapján:

 • Honlap böngészés: nem szükséges személyes adat megadása.
 • Hírlevél, érdeklődés: név, e-mail cím, telefonszám
 • Ajánlatkérés, szerződéskötés: az ezekhez szükséges adatok
 • Számlázás: számviteli kötelezettség szerinti adatok

Ha böngészőjében engedélyezte, akkor oldalaink – személyes azonosításra nem alkalmas – jelzőket (sütiket) alkalmazhatnak a böngészés könnyítésére, látogatottsági statisztika készítése céljából és a felhasználói élmény növelésére.

Az adatkezelő nem gyűjt és nem kezel különleges adatokat (faji, politikai, egészségügyi, nemi identitás).

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli engedélye nélkül – jogszabályi kötelezettséget leszámítva – harmadik személynek nem adja át.

Az adatkezelésben érintettek jogai, lehetőségei:

Az érintettek írásban kérhetik:

 • A CégTrend iroda róluk gyűjtött adatainak listáját
 • A róluk gyűjtött adatok helyesbítését, módosítását
 • Leiratkozást a hírlevélről
 • A hozzájuk kapcsolt adatok törlését (elfeledtetést)

Hírlevél

Adatkezelés, ÁSZF

Ajánlások

Telefon: +36-30/931-51-53  E-mail: andrea@cegtrend.hu  Kontakt: Balassa Andrea, Budapest

Figyelem! Ha böngészőjében engedélyezte, akkor oldalaim sütiket használnak a felhasználói élmény növeléséhez.

Copyright © 2017-2023 CégTrend | Balassa Andrea